Panteó Rahola-Serinyana de Josep Llimona

Tomba al cementiri de Cadaqués presidida per una escultura de marbre de Josep Llimona.

Font | Viquipédia

És una obra ben característica d’aquest escultor; una figura femenina asseguda en un banc en actitud pensativa, amb llarga cabellera solta i el mentó recolzat amb les mans unides. El rostre, d’una noble placidesa, mostra una expressió de tristesa continguda. La signatura de l’autor és al basament. La làpida duu aquesta inscripció: “Ací es guarden les despulles d’en Frederic Rahola i Trémols i de la seva muller na Caritat Serinyana i Rubiés”

Frederic Rahola i Trèmols (Cadaqués 1858-1919), economista, jurista i polític; va tenir importants càrrecs com el de secretari general del Foment del Treball Nacional; defensà la indústria catalana i lluità pel proteccionisme; americanista, fundà l’Institut d’Estudis Americanistes, després Casa Amèrica; fou president de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació. És autor de nombroses obres sobre comerç i indústria i col·laborar en nombroses publicacions. Fou diputat i senador, militant a la Lliga Regionalista. Molt vinculat sempre a la seva vila, conreà la poesia, inspirada en el paisatge i ambients cadaquesencs; fou Mestre en Gai Saber; escrigué sobre la història de la pesca a Cadaqués. Tingué el projecte de crear a Patagònia una colònia amb el nom de “Nova Cadaqués”. Li ha estat dedicada la plaça principal de la població, popularment “Plaça de les Herbes”.

Les escoles públiques de Cadaqués porten en nom de “Caritat Serinyana”, qui les sufragà.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s